Originální
dvouokruhový výměník

Umožňuje nezávislý provoz vytápění
a průtokové přípravy teplé vody

CHYTRÁ VOLBA PRO VYTÁPĚNÍ

Princip činnosti výměníku

Unikátní koncepce výměníku kotlů Intergas kompakt HRE umožňuje nezávislý provoz vytápění a průtokové přípravy teplé vody, kdy je dosahováno kondenzace a velmi vysoké účinnosti nejen při vytápění, ale zejména i při přípravě teplé vody.

Kondenzační výměník je vyroben z masivního hliníkového bloku, do kterého jsou zality dva nezávislé měděné okruhy ÚT a průtokové přípravy TV.

 

Hliník na straně spalin zajišťuje špičkový přenos a akumulaci vyrobeného tepla, měděné potrubí na straně vody je imunní vůči jejímu agresivnímu působení a snadno se čistí od usazenin a vodního kamene.

 

Tlakové odlévání polotovarů výměníků probíhá ve stuttgartské slévárně, jejíž hlavní produkcí jsou bloky motorů pro jednu místní automobilku. Výměníky jsou pak dokončovány v rámci výroby kotlů v hypermoderním výrobním závodě INTERGAS, který leží jak na nizozemském, tak i německém území.

vytápění

příprava teplé vody

Kondenzace

je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu a současně se uvolňuje skupenské teplo kondenzační. Uvnitř kotle dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Ta se u klasických plynových kotlů bez využití odvádí do ovzduší a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie.

Kondenzační kotel odebírá tuto energii ochlazením vodní páry ze spalin ve speciálním výměníku a takto získané teplo používá pro ohřev topné vody a přípravu teplé vody. Nejvíce energie se získá při teplotách topné vody nižších, než rosný bod spalin, který se pohybuje u zemního plynu kolem 57 °C.

Při součtu takto získané energie a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost nad 100 %.