CHYTRÁ VOLBA PRO VYTÁPĚNÍ

Teplá voda je ve všech variantách kotlů KOMPAKT KOMBI připravována přednostně průtokem v samostatném okruhu TV tepelného výměníku kotle.

 

Tím je garantován rychlý a stabilní ohřev teplé vody pro komfortní napuštění standardní vany 120 litry teplé vody během 10 minut

Použití nezávislého okruhu pro ohřev TV snižuje počet konstrukčních dílů kotle, odstraňuje potřebu řízeného třícestného přepínacího ventilu nutného u kotlů pracujících s externím deskovým výměníkem a umožňuje jeho snadné čištění v oblastech s tvrdou vodou.

 

Vlastní odběr TV nespíná oběhové čerpadlo kotle, což výrazně zvyšuje provozní spolehlivost celého zařízení a nabízí vyšší uživatelský komfort. Řešení využívající průtokového ohřevu teplé vody je typické pro byty nebo domy s jednou standardní koupelnou.

Všechny varianty kotlů KOMPAKT SOLO určené pouze k vytápění lze pro zajištění přípravy teplé vody doplnit o externí nepřímotopný zásobník TV volitelného objemu i provedení.

 

Standardní doporučenou sestavu KOMPAKT SET pro RD tvoří kombinace kotle KOMPAKT SOLO a zásobníku AUSTRIA-EMAIL o objemu 111 litrů s možností cirkulace TV a příslušenstvím.

 

Řešení využívající ohřevu teplé vody v externím zásobníku je typické pro apartmány a domy s nadstandardními nebo více koupelnami.

 

Externí nepřímotopný zásobník lze v případě potřeby dodatečně doplnit i k variantám kotlů KOMPAKT KOMBI.