Odvody spalin

Spalinové hrdlo kotle INTERGAS KOMPAKT je z výroby osazeno integrovaným adaptérem pro připojení koaxiálního kouřovodu DN 100/60, což umožňuje připojit odvod spalin kotle INTERGAS KOMPAKT stejným způsobem, jakým byl připojen původní atmosférický kotel.

 

V případě nestandardních odvodů spalin lze spalinové hrdlo kotle přímo osadit adaptérem DN 125/80, 2 × DN 80 nebo spalinovou klapkou a vždy vyřešit odvod spalin v souladu s platnými předpisy a technickými požadavky výrobce INTERGAS.

CHYTRÁ VOLBA PRO VYTÁPĚNÍ

Odvod spalin komínem s hliníkovou vložkou a hliníkovým kouřovodem

  • do původní hliníkové vložky, která zůstane kompletně zachována, se nainstaluje flexibilní plastová vložka renoFLEX s děleným patním kolenem
  • hliníkový kouřovod se nahradí novým, určeným pro kondenzační kotle. Přívod spalovacího vzduchu je zajišťován z venkovního prostoru přes původní hliníkovou vložku v komínovém tělese (doporučeno) nebo samostatně. Toto řešení nevyžaduje žádné stavební úpravy

Horizontální nebo vertikální hliníkový odvod spalin „turbo“ s vyústěním přes zeď nebo střechu

  • původní hliníkový odvod spalin se demontuje a nahradí novým, určeným pro kondenzační kotle. Přívod spalovacího vzduchu je opět zajišťován z venkovního prostoru. Toto řešení vyžaduje pouze minimální stavební úpravy